۱۳۸۸/۰۴/۲۵

برنامه تفسیر خبر از VOA

برنامه تفسیر خبر از شبکه خبری صدای امریکا

چهارشنبه شب بوقت تهران، با حضور آقایان دکتر محسن سازگارا و دکتر علیرضا نوری زادههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر