۱۳۸۸/۰۴/۲۰

حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عصر امروز حوالی ساعت 20 به وقت تهران تعدادی بالغ بر چهل موتورسوار مجهز به باتوم به خوابگاه گلشن دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع در خیابان کریمخان خیابان به آفرین حمله ور شده و پس از مواجهه با درب بسته خوابگاه از در فرعی وارد حریم خوابگاه شدند و پس از ضرب و شتم نگهبان خوابگاه و تعدادی از دانشجویان و شکستن شیشه های در فرعی به سالن مطالعه، حمام و نمازخانه و طبقات اول و دوم خوابگاه وارد شده و دو نفر از دانشجویان را به همراه یک نفر عابر که به نمازخانه خوابگاه پناه آورده بود دستگیر نمودند.این حمله همراه با پرتاب گاز اشک­آور به اتاقهای طبقه سوم بود. نیروهای مهاجم همچنین دو تن از دانشجویان را در مقابل درب خوابگاه دستگیر نمودند. افراد مهاجم هنگام خروج نگهبانی خوابگاه را تهدید به یورش مجدد نمودند و هشدار دادند که درب خوابگاه بایستی پس از ساعت 22 باز باشد.

درب فرعی خوابگاه

روشن کردن آتش پس از پرتاب گاز اشک آور

این یورش و نا امنی خوابگاه در حالی صورت گرفت که دانشگاه حاظر نیست امتحانات خود را به شهریور ماه موکول نماید.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر