۱۳۸۸/۰۴/۳۱

فراخوان محسن سازگارا و محسن مخملباف


[لینک دائم این مطلب]

از مردم ایران می خواهیم تا برای تکمیل اطلاعات مربوط به "شهدا" و" مفقود شدگانِ " جنبش سبز، اطلاعات خود را به ایمیل زیر ارسال کنند:

makhmalbafsazegara@gmail.com

الف- اطلاعات مورد نیاز درباره شهدا:

1. عکس های شهید

2. نام، نام خانوادگی و نام پدر شهید

3. تاریخ تولد شهید

4. آدرس سکونت شهید

5. محل شهادت

6. روز شهادت

7. نحوه شهادت

8. نشانی اداره و یا محلی که شهید را به خانواده تحویل داده است.

9. روز به خاک سپاری شهید

10. نشانی مزار شهید

11. توضیح فشارهایی که از طرف حکومت به خانواده شهید وارد شده است.

ب- اطلاعات مورد نیاز درباره مفقودین (چنانچه بیش از دو هفته از مفقود شدن آن ها می گذرد.)

1- عکس مفقود شده

2. نام ، نام خانوادگی و نام پدر

3- سال تولد

4. آدرس سکونت

5. تاریخ مفقود شدن

6. نحوه مفقود شدن

7. آخرین باری که دیده شده

از آن جا که هراس از رسوایی بیشتر، حکومت استبداد را مجبور کرده است تا اعضای اصلی خانواده شهدا را در سراسر ایران تحت فشار و کنترل قرار دهند، لذا برای تکمیل اطلاعات مربوط به شهدا، از مطلعین، همکاران، اقوام، دوستان و همسایگان شهدا تقاضا داریم تا اطلاعات خود را برای پیگیری های ملی و بین المللی جنبش سبز، ارسال کنند.

محسن سازگارا

محسن مخملباف

30 تیر 1388

makhmalbafsazegara@gmail.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر