۱۳۸۸/۰۵/۲۷فراخوان عمومی جنبش سبز ایران

روز شنبه سی و یکم/ 31 امرداد ماه 1388

مصادف با اول ماه رمضان

کارکنان دولت به ادارات و محل های کارشان خواهند رفت، اما ارباب رجوع نخواهند داشت.

همه ایرانیان، یکپارچه و در مبارزه بی خشونت، بار دیگر عزم ملی و قدرت بی حد و وصف خود را به کودتاگران نشان خواهند داد، و اعلام مجدد کرده، این دولت برآمده از کودتا را برسمیت نشنتاخته و نخواهند شناخت.

هم میهنان عزیز کارهای بانکی، اداری، ثبتی و امور دولتی خود را پیش و پس از این تاریخ به انجام رسانند.

وعده ما، روز سی و یکم امرداد 1388 سرتاسر ایران سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر