۱۳۸۸/۰۵/۲۹

شیوه سخن در بیان شایستگی یک تن از وزرا توسط رییس جمهور خود خوانده
کهین در سخن اینچنین گفته اند: طرف را به ده راه نمی دادند و او سراغ خانه کدخدا می گرفت!

حال سرنوشت ما است، کسی که هیچ ارزشی در برابر مردم کشورش ندارد، بر سریر نشسته و آنان به سخره می گیرد!!!!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر