۱۳۸۸/۰۹/۲۷

اعترافات یک بسیجی در مصاحبه با شبکه چهار تلویویزیون بریتانیا

۱۳۸۸/۰۹/۲۶
شبکه چهار تلويزيون بريتانيا چهارشنبه شب مصاحبه ای را با شخصی که خود را از اعضای بسيج معرفی می کرد، پخش کرد. اين شخص که چهره او نمايش داده نمی شد، گفت که او اعتقاد داشته که آيت الله خامنه ای نايب امام زمان است و اجرای دستوراتش واجب است.
اين شخص که از بريتانيا تقاضای پناهندگی کرده، افزود فرماندهانشان از قبل از انتخابات در جلسات توجيهی به آنها گفته بودند که آيت الله خامنه ای خود نظرش بسوی محمود احمدی نژاد است و در جلسات خصوصی نيز که با ناظران صندوق های انتخابات داشتند، برای آنها دستور آمده بود تا رای افراد مسن و بی سواد و برگه های سفيد را بنام احمدی نژاد بنويسند. اين فرد همچنين گفت که به اعضای بسيج دستور داده شده بود تا معترضين را بدون توجه به زن مرد و کودک و جوان بودنشان، به شديدترين شکل بزنند و هرکس را که می توانند، بويژه افراد نوجوان و جوان را دستگير کنند. او افزود که به آنها حکم تيراندازی داده شده بود. اين شخص همچنين گفت که او و برادرش صداهای گريه و زاری جوانان و نوجوانانی را که به آنها تجاوز می شد از درون کانتينرها می شنيدند اما کاری نمی توانستند بکنند.

پارسی
انگلیسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر